Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 133 (2023): Dowody elektroniczne w postępowaniu cywilnym

Typologia dokumentów elektronicznych i przeprowadzania z nich dowodów

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.133.4
Przesłane
13 kwietnia 2023
Opublikowane
24-04-2023

Abstrakt

W świetle kodeksowej definicji dokumentu (art. 773 k c.) dokument elektroniczny jest jednym z jego rodzajów. Jednak jego struktura techniczna powoduje, że na płaszczyźnie procesowej konieczne jest zastosowanie różnych przepisów w zależności od zawartości dokumentu i jego określonych elementów. Ze względu na różnice w formie zapisu oraz różnice dotyczące nośnika nie można do dokumentów elektronicznych zastosować wszystkich przepisów odnoszących się do dokumentów tradycyjnych. Nieustanny rozwój technologii może też powodować zmiany w zakresie samego pojęcia dokumentu oraz konieczność dokonania interpretacji przepisów o dowodach w taki sposób, by umożliwić przeprowadzenie dowodu z dokumentu w nowej formie (przykładem może być tak zwany smart contract).