Artykuły

Tom 133 (2023)

Typologia dokumentów elektronicznych i przeprowadzania z nich dowodów

Berenika Kaczmarek-Templin
https://orcid.org/0000-0003-2731-7430

Strony: 57-72

PDF

Abstrakt

W świetle kodeksowej definicji dokumentu (art. 773 k c.) dokument elektroniczny jest jednym z jego rodzajów. Jednak jego struktura techniczna powoduje, że na płaszczyźnie procesowej konieczne jest zastosowanie różnych przepisów w zależności od zawartości dokumentu i jego określonych elementów. Ze względu na różnice w formie zapisu oraz różnice dotyczące nośnika nie można do dokumentów elektronicznych zastosować wszystkich przepisów odnoszących się do dokumentów tradycyjnych. Nieustanny rozwój technologii może też powodować zmiany w zakresie samego pojęcia dokumentu oraz konieczność dokonania interpretacji przepisów o dowodach w taki sposób, by umożliwić przeprowadzenie dowodu z dokumentu w nowej formie (przykładem może być tak zwany smart contract).