Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 133 (2023): Dowody elektroniczne w postępowaniu cywilnym

Pojęcie dokumentu elektronicznego w prawie cywilnym

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.133.3
Przesłane
13 kwietnia 2023
Opublikowane
24-04-2023

Abstrakt

Dokument w prawie cywilnym jest pojęciem podstawowym, które było wykorzystywane zarówno w prawie cywilnym materialnym, jak i w prawie cywilnym procesowym. Dopiero w nowelizacji kodeksu cywilnego z 10.7.2015 roku, która weszła w życie 8.9.2016, ustawodawca wprowadził do prawa polskiego legalną definicję dokumentu. I tak, zgodnie z art. 773 k.c., dokumentem jest obecnie nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Zdefiniowanie dokumentu w prawie cywilnym materialnym spowodowało także konieczność zmian w k.p.c., w zakresie dowodu z dokumentów. Istotne znaczenia ma tu zmiana art. 2431 k.p.c., art. 308 i 309 k.p.c.