Artykuły

Tom 133 (2023)

Internet jako źródło informacji o faktach, o których informacja jest powszechnie dostępna, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych — uwagi na tle art. 228 § 2 k.p.c.

Strony: 73-85

PDF

Abstrakt

Wraz z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z 2019 roku do polskiego prawa procesowego obok faktów notoryjnych oraz faktów znanych sądowi z urzędu wprowadzono do art. 228 § 2 k.p.c. nową kategorię faktów — faktów, o których informacja jest powszechnie dostępna. Kategoria ta miała być odpowiedzią ustawodawcy na panujące poglądy co do niemożliwości uznania faktu, o którym informacja została zamieszczona w internecie, za fakt powszechnie znany. W artykule analizuję, czy zasadne było wprowadzenie tej kategorii do polskiego prawa, oraz rozważam problemy związane z brzmieniem art. 228 § 2 k.p.c. po nowelizacji.