Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 133 (2023): Dowody elektroniczne w postępowaniu cywilnym

Droga ku powszechnemu wykorzystywaniu dowodów elektronicznych w transgranicznych postępowaniach cywilnych na terenie Unii Europejskiej

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.133.11
Przesłane
18 kwietnia 2023
Opublikowane
24-04-2023

Abstrakt

Gwałtowny rozwój i dostęp do innowacyjnych technologii komunikacyjnych oraz rozpowszechnienie środków porozumiewania się na odległość przyczyniły się do zmian w prawie i praktyce transgranicznego postępowania dowodowego. W ostatnich latach instytucje Unii Europejskiej zintensyfikowały prace nad cyfryzacją wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych. W świetle priorytetu Komisji „Europa na miarę ery cyfrowej” przyjęto różne inicjatywy mające na celu zwiększenie wykorzystania narzędzi cyfrowych w transgranicznym postępowaniu dowodowym. W komunikacie w sprawie cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości w Unii Europejskiej przedstawiono nowe podejście do digitalizacji wymiaru sprawiedliwości, proponując „zestaw narzędzi” obejmujący instrumenty prawne, finansowe i informatyczne. Nowe rozporządzenia o transgranicznym przeprowadzaniu dowodów oraz e-CODEX proponują zasady upraszczające i przyspieszające transgraniczne postępowanie dowodowe, oferując szersze wykorzystanie nowoczesnych środków porozumiewania się na odległość oraz skomputeryzowanego systemu transgranicznej elektronicznej wymiany danych w obszarze współpracy sądowej. Niniejszy artykuł analizuje ostatnie zmiany w zakresie dowodów w transgranicznym postępowaniu cywilnym. Przedstawia drogę transgranicznych dowodów elektronicznych od teoretycznej koncepcji do ich praktycznego zastosowania.