Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 133 (2023): Dowody elektroniczne w postępowaniu cywilnym

Dowód z informacji zawartych w portalach społecznościowych (na przykładzie Facebooka)

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.133.7
Przesłane
13 kwietnia 2023
Opublikowane
24-04-2023

Abstrakt

Serwisy społecznościowe mogą być cennym źródłem informacji o faktach mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy cywilnej. Choć wykorzystanie mediów społecznościowych w postępowaniu cywilnym nie było dotychczas przedmiotem badań, słusznie zauważa się, że informacje pozyskiwane z serwisów społecznościowych, w szczególności z Facebooka, prezentowane są w sądach niemal codziennie. Wobec wysokiej i stale rosnącej liczby przypadków wykorzystania informacji z serwisów społecznościowych prawidłowa praktyka pozyskiwania, rejestrowania, wykorzystywania i oceniania takich informacji nabiera szczególnego znaczenia. Dlatego też zagadnienia te są przedmiotem analizy zawartej w niniejszym opracowaniu.