Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 133 (2023): Dowody elektroniczne w postępowaniu cywilnym

Dowody elektroniczne w postępowaniu cywilnym

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.133.13
Przesłane
18 kwietnia 2023
Opublikowane
24-04-2023

Abstrakt

W artykule dokonano analizy pojawiających się w praktyce sądowej problemów związanych z przedstawianiem w toku postępowania cywilnego przed sądem dokumentów sporządzonych w formie cyfrowej. Wprowadzone kilka lat temu do kodeksu postępowania cywilnego oraz kodeksu cywilnego regulacje zdefiniowały nowe pojęcie dokumentu niewymagającego pisemnej formy z podpisem wystawcy. Szczególne uwagi zostały poświęcone umowom o kredyt konsumencki zawieranym na odległość i weryfikacji tożsamości osób wymaganej do udowodnienia, że umowa została zawarta, jak też ciężarowi dowodu. Problemy związane z metodami prezentowania dokumentów elektronicznych w postępowaniu sądowym prowadzą do wniosku, że dalsze uregulowania powinny być dodane do kodeksu postępowania cywilnego.