Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 134 (2023)

Problemy charakteru prawnego i funkcjonowania Państwa Związkowego (Białorusi i Rosji). Ujęcie normatywne

  • Rafał Czachor
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.134.2
Przesłane
6 grudnia 2023
Opublikowane
06-12-2023

Abstrakt

Spośród wszystkich struktur integracyjnych funkcjonujących na obszarze postradzieckim Państwo Związkowe Białorusi i Rosji jest najbardziej zaawansowane. Mimo to obecne rezultaty integracji są niewielkie i kontrastują z oficjalnymi deklaracjami władz obu państw. W związku z powyższym celem niniejszego artykułu jest określenie charakteru prawnego Związku Białorusi i Rosji powołanego na mocy umowy z grudnia 1999 roku, jego struktury instytucjonalnej oraz ujawnienie głównych przeszkód w funkcjonowaniu. O ile do tej pory to zagadnienie podejmowane było z perspektywy politologicznej, o tyle niniejszy artykuł skupia się na kwestiach normatywnych.

Artykuł rozpoczyna się od zarysu kolejnych aktów prawnomiędzynarodowych, które doprowadziły do powstania Państwa Związkowego. Następnie omówiono jego strukturę, system źródeł prawa i główne problemy procesu integracyjnego. Artykuł kończy się przeglądem stanowisk rosyjskiej i białoruskiej doktryny w kwestii charakteru prawnego Państwa Związkowego. Stwierdzono, że Państwo Związkowe jest sui generis organizacją międzynarodową o celach integracyjnych. Ograniczone efekty ponad dwóch dekad integracji uwarunkowane są odmiennymi interesami władz obu państw.