Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 134

Published 6 grudnia 2023

Issue description

W numerze 134 „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania dotyczące systemowych zagadnień prawa, a także szczegółowych kwestii dotyczących wybranych rozwiązań normatywnych (w tym ustrojowych państw trzecich) z zakresu ochrony wolności i praw jednostki Zaprezentowane efekty badań mają dostarczyć czytelnikom kompletnej wiedzy związanej z praktyką stosowania poszczególnych rozwiązań prawodawczych, a jednocześnie intensyfikować pola dyskursu badawczego, w tym ocen zasadności argumentów za przyjęciem różnych interpretacji konkretnych wyborów, tak z perspektywy porównawczej, hierarchicznego systemu źródeł prawa, jak i poszanowania międzynarodowych standardów. Publikacja adresowana jest do odbiorców zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa, a także studentów i osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu szeroko pojmowanej praworządności.

Pełny numer

Artykuły