Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 134 (2023)

Weryfikacja decyzji kasacyjnej powodującej przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania w trybach nadzwyczajnych ogólnego postępowania administracyjnego

  • Maciej Szałęga
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.134.7
Przesłane
6 grudnia 2023
Opublikowane
06-12-2023

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest omówienie spektrum tematyki dotyczącej decyzji kasacyjnej oraz możliwości weryfikacji decyzji w trybach nadzwyczajnych postępowania administracyjnego. Omówiono również wpływ zastosowania trybów nadzwyczajnych na rozstrzygnięcia podjęte w wyniku wydania decyzji kasacyjnej.