• Humanitarian intervention v. state sovereignty — some remarks from a doctrinal perspective

Humanitarian intervention v. state sovereignty — some remarks from a doctrinal perspective

Łukasz Machaj
Google Scholar Łukasz Machaj
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.