• Recenzja: Wacław Uruszczak, "Historia państwa i prawa polskiego", t. 1 "966–1795", Warszawa 2010

Recenzja: Wacław Uruszczak, "Historia państwa i prawa polskiego", t. 1 "966–1795", Warszawa 2010

Piotr Jurek
Google Scholar Piotr Jurek
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.