• Political thought of the Second and the Third Polish Republic on the concept of European unity — brief comparative analysis

Political thought of the Second and the Third Polish Republic on the concept of European unity — brief comparative analysis

Łukasz Machaj
Google Scholar Łukasz Machaj
Marek Maciejewski
Google Scholar Marek Maciejewski
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.