Tom 85 (2011)

Opublikowane: 01-02-2011

Kolejny 85. tom „Przeglądu Prawa i Administracji” podzielono na sześć tematycznych części. Problemy w nich zawarte dotyczą teorii i doktryny prawa, prawa publicznego (prawne aspekty członkostwa w Unii Europejskiej oraz ustawodawstwo krajowe), ochrony wolności i praw człowieka (m.in. definicja handlu ludźmi, uniwersalna definicja dziecka), prawa prywatnego (np. ochrona konsumenta), ekonomii, historii. Publikację uzupełniają recenzje i sprawozdania.

Katarzyna Liżyńska, Anna Płońska,

Kilka refleksji nad definicją handlu ludźmi