Tom 85 (2011)

Rola norm prawnych w ewolucji planowania i zagospodarowania przestrzennego
Strony 11 - 25
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Political thought of the Second and the Third Polish Republic on the concept of European unity — brief comparative analysis
Strony 27 - 37
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
The implementation of Community law obligations in the Italian legal framework: the “legge comunitaria” (Community Statute)
Strony 39 - 49
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Unia Europejska wobec problemów globalnych — instrumenty prawne Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa po traktacie lizbońskim
Strony 51 - 69
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ewolucja prawa wyborczego do Prezydencji Bośni i Hercegowiny i jej uwarunkowania społeczno-polityczne
Strony 71 - 89
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ustrój Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na tle reform 1997–2009. Wybrane zagadnienia współczesnych przemian ustrojowych
Strony 91 - 101
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zagadnienie współdziałania w wykonywaniu zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe
Strony 103 - 113
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Obowiązki sprawcy w ramach dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
Strony 115 - 133
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Niezawisłość sądownictwa a niezależność sadów i niezawisłość sędziów
Strony 135 - 161
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Afrykański system międzynarodowych organów sądowych
Strony 163 - 175
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka refleksji nad definicją handlu ludźmi
Strony 177 - 189
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Geneza regulacji konstytucyjnych dotyczących ochrony rodziny
Strony 191 - 203
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uniwersalna definicja dziecka?
Strony 205 - 217
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rozwój ochrony konsumenta realizowanej przez prawo konkurencji
Strony 219 - 235
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problem zdefiniowania pojęcia „innej podobnej umowy” w świetle artykułu 15 kodeksu spółek handlowych — uwagi de lege lata i de lege ferenda
Strony 237 - 255
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Klauzule abuzywne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
Strony 257 - 271
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dekompozycja indeksu produktywności Malmquista w modelu DEA
Strony 273 - 285
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski do radzieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech w 1947 roku
Strony 287 - 305
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O polskiej idei narodowej na Litwie na przełomie XIX i XX wieku [rec. Przemysław Dąbrowski, Narodowa Demokracja byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Studium z zakresu myśli politycznej i działalności obozu narodowego na ziemiach litewsko-białoruskich w
Strony 307 - 311
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polskie interpretacje autorytaryzmu i totalitaryzmu, Karpacz 7–9 grudnia 2010 r.
Strony 313 - 315
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego z uwzględnieniem samorządu terytorialnego, Wrocław 14–15 czerwca 2010 r.
Strony 317 - 320
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF