• Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego z uwzględnieniem samorządu terytorialnego, Wrocław 14–15 czerwca 2010 r.

Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego z uwzględnieniem samorządu terytorialnego, Wrocław 14–15 czerwca 2010 r.

Kamil Więckowski
Google Scholar Kamil Więckowski
Jan Gola
Google Scholar Jan Gola
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.