Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły archiwalne

Tom 85 (2011)

Problem zdefiniowania pojęcia „innej podobnej umowy” w świetle artykułu 15 kodeksu spółek handlowych — uwagi de lege lata i de lege ferenda

  • Marcin Jagodziński
Przesłane
1 stycznia 2011
Opublikowane
01-01-2011