• Precedens a spójność aksjologiczna prawa w ujęciu Ronalda Dworkina

Precedens a spójność aksjologiczna prawa w ujęciu Ronalda Dworkina

Bartosz Greczner
Google Scholar Bartosz Greczner
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.