Tom 82 (2010)

Pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego (1923–2009)
Strony 5 - 11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Precedens a spójność aksjologiczna prawa w ujęciu Ronalda Dworkina
Strony 15 - 33
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pojęcie reprezentacji. Uwagi teoretycznoprawne
Strony 35 - 49
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uwagi o zmianach modelu postępowania przygotowawczego
Strony 53 - 63
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zwrot nadpłaty z urzędu na wniosek w formie czynności materialno-technicznych
Strony 65 - 85
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kobieta arabska w krajach Maghrebu w świetle ograniczeń nakładanych na nią przez społeczeństwo
Strony 87 - 109
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
W sprawie prac nad ustawą wdrażającą dyrektywy „równościowe” Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego
Strony 111 - 138
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Udział stron, obrońców i pełnomocników w czynnościach postępowania przygotowawczego – uwagi de lege lata i de lege ferenda
Strony 139 - 154
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Koncepcja praw człowieka – podejście prawosławne
Strony 155 - 163
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Konstytucja III RP a prawo europejskie
Strony 165 - 178
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wpływ orzecznictwa polskich sadów administracyjnych na stosowanie Europejskiego kodeksu dobrej administracji
Strony 179 - 194
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Funkcje postępowania przygotowawczego
Strony 195 - 202
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zasada ochrony konsumentów a zasada wolności działalności gospodarczej w świetle przepisów Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku
Strony 203 - 219
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Elementy prawa kontraktowego Stanów Zjednoczonych Ameryki
Strony 223 - 252
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Informatyzacja czynności dowodowych w postępowaniu cywilnym
Strony 253 - 266
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uwagi o tzw. horyzontalnej kontroli odwoławczej w postępowaniu przygotowawczym
Strony 267 - 272
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wyjściowa ocena stanu majątkowo-finansowego publicznego szkolnictwa akademickiego w Polsce
Strony 275 - 302
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Spółki handlowe przed wpisem do rejestru. Zagadnienia wybrane
Strony 303 - 323
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Jan Drgonec, Konanie pred Ustavnym sudom Slovenskej republiky, Heureka, Šamorin 2008, ss. 251
Strony 325 - 326
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Myśliciele polityczni. Od Sokratesa do współczesności, red. David Boucher, Paul Kelly, tłum. A. Dąbrowska, T. Sieczkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, ss. 732
Strony 327 - 330
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Na szlakach niepodległej. Polska myśl polityczna i prawna w latach 1918–1939, Kudowa Zdrój, 5–7 listopada 2008 r.
Strony 331 - 334
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF