• Relacje sektora obywatelskiego z państwem i sektorem gospodarczym

Relacje sektora obywatelskiego z państwem i sektorem gospodarczym

Jolanta Blicharz
Google Scholar Jolanta Blicharz
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.