Tom 80 (2009)

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA [175]

Relacje sektora obywatelskiego z państwem i sektorem gospodarczym
80, 2009, Strony 7 - 19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sprzedaż poniżej kosztu własnego w przedsiębiorstwie wieloasertymentowym
80, 2009, Strony 21 - 28
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Jawność działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
80, 2009, Strony 29 - 39
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Organizacja przesiedleń ludności niemieckiej z Polski do stref okupacyjnych w Niemczech w roku 1946
80, 2009, Strony 41 - 60
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ekonomiczna analiza prawa w związku ze stosunkiem prawa do ekonomii
80, 2009, Strony 61 - 79
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kary pieniężne w prawie zamówień publicznych
80, 2009, Strony 81 - 97
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wykładnia konkretyzująca konstytucji a zasada równości w Brazylii i w Polsce
80, 2009, Strony 99 - 107
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Fundusz Rezerwy Demograficznej jako instytucja systemu ubezpieczeń społecznych
80, 2009, Strony 109 - 124
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Modele finansowania partii politycznych na Litwie
80, 2009, Strony 125 - 149
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wydatki z budżetu gminy w formie dotacji. Zagadnienia prawnofinansowe
80, 2009, Strony 151 - 173
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
"Prawo naturalne narodów". Prawo i władza w filozofii dziejów Giambattisty Vico
80, 2009, Strony 175 - 192
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
W kwestii zasadności przesłanek obligatoryjnego zarządzenia wykonania kary art. 75 § 1 k.k.
80, 2009, Strony 193 - 199
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Marcin Michał Wiszowaty, "Regulacja prawna lobbingu na świecie. Historia, elementy, stan obecny", Warszawa 2008
80, 2009, Strony 201 - 203
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z konferencji naukowej pracowników Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego UAM w Poznaniu oraz Zkładu Prawa Administracyjnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego Poznań, 9–10 czerwca 2008 r.
80, 2009, Strony 205 - 207
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF