• Kary pieniężne w prawie zamówień publicznych

Kary pieniężne w prawie zamówień publicznych

Karol Kiczka
Google Scholar Karol Kiczka
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.