• Sprzedaż poniżej kosztu własnego w przedsiębiorstwie wieloasertymentowym

Sprzedaż poniżej kosztu własnego w przedsiębiorstwie wieloasertymentowym

Anna Ćwiąkała-Małys
Google Scholar Anna Ćwiąkała-Małys
Wioletta Nowak
Google Scholar Wioletta Nowak
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.