• Problem implementacji dyrektywy usługowej UE w odniesieniu do organizacji trzeciego sektora w Polsce

Problem implementacji dyrektywy usługowej UE w odniesieniu do organizacji trzeciego sektora w Polsce

Jolanta Blicharz
Google Scholar Jolanta Blicharz
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.