Tom 79 (2009)

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA [175]

Sądownictwo konstytucyjne i sądownictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
79, 2009, Strony 7 - 17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problem implementacji dyrektywy usługowej UE w odniesieniu do organizacji trzeciego sektora w Polsce
79, 2009, Strony 19 - 33
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zakres podmiotowy, gwarancje oraz formy ochrony i środki podstawowych praw i wolności na Słowacji
79, 2009, Strony 35 - 48
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Procedury sporządzania a funkcje aktów planistycznych gminy
79, 2009, Strony 49 - 62
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Spór wokół rozumienia obejścia prawa w kontekście dyskusji nad autonomią prawa podatkowego względem prawa cywilnego
79, 2009, Strony 63 - 72
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Współpraca finansowa między Wspólnotą Europejską a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku
79, 2009, Strony 73 - 90
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Działalność gospodarcza a gospodarowanie na przykładzie państwowej osoby prawnej
79, 2009, Strony 91 - 106
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Charakter i ocena zmian przepisów w sprawie postępowania o ubezwłasnowolnienie oraz postulaty de lege ferenda
79, 2009, Strony 107 - 119
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ustrój, zadania samorządu terytorialnego oraz gospodarka komunalna
79, 2009, Strony 121 - 144
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O tzw. autorytaryzmie demokracji attyckiej. Uwagi
79, 2009, Strony 145 - 171
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problem nepotyzmu w administracji publicznej
79, 2009, Strony 173 - 185
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Usługi zastrzeżone w prawie administracji regulacyjnej
79, 2009, Strony 187 - 201
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zasada pomocniczości w pomocy społecznej
79, 2009, Strony 203 - 225
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Regulacje prawne równego statusu kobiet i mężczyzn w III Rzeczypospolitej Polskiej
79, 2009, Strony 227 - 240
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Aldona Mazur
Skuteczność pomocy państwa wobec rodzin niepełnych i wielodzietnych
79, 2009, Strony
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Adam Redzik
Nauka prawa konstytucyjnego w Drugiej Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem roli ośrodka lwowskiego
79, 2009, Strony
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Karol Kiczka
Sprawozdanie z Konferencji naukowej pracowników Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego UAM w Poznaniu oraz Zakładu Prawa Administracyjnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego, Poznań, 9–10 czerwca 2008 r.
79, 2009, Strony
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Strony redakcyjne i spis treści
79, 2009, Strony 1 - 5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF