Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły archiwalne

Tom 89 (2012)

Wybrane zagadnienia prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego w krajach Unii Europejskiej

  • Jakub Łukaczyński
Przesłane
21 października 2012
Opublikowane
21-10-2012

Abstrakt

SELECTED ISSUES OF LEGAL PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES

The aim of the article is to present selected law institutions and to outline systems for legal protection of cultural goods in several European Union countries, i.e. Belgium, the Czech Republic, France and Spain. The author subjects them to a general analysis ranging from constitutional to legislative instruments, and attempts to compare them to Polish solutions and define their systemic characteristics. The choice of both the countries and the material is related to student cooperation carried out at the University of Gdańsk under the Erasmus Programme.