Tom 89 (2012)

IDEA SYSTEMOWOŚCI PRAWA W PERSPEKTYWIE ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI PRAWOZNAWSTWA [175]

Bazy danych skradzionych i nielegalnie wywiezionych dóbr kultury jako element systemu ochrony dziedzictwa kulturowego
89, 2012, Strony 11 - 20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wybrane zagadnienia prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego w krajach Unii Europejskiej
89, 2012, Strony 21 - 38
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o realizacji przepisów ochrony zabytków. Problemy praktyczne
89, 2012, Strony 39 - 48
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rola państwa i obywatela w ochronie zabytków
89, 2012, Strony 49 - 59
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
ФІНАНСОВА БАЗА ВІДТВОРЕННЯ ЗЕМЛІ ЯК ФАКТОРА ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
89, 2012, Strony 63 - 71
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Finanzierung des Umweltschutzes in der Europäischen Union am Beispiel der gemeinsamen Agrarpolitik
89, 2012, Strony 73 - 83
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Praktyka udostępnienia informacji publicznej - kwestie sporne
89, 2012, Strony 87 - 95
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problemy ochrony prawnej zabytkowych militariów. Uwagi de lege lata i de lege ferenda
89, 2012, Strony 99 - 113
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF