Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 89

Published 21 października 2012

Issue description

Ochrona dziedzictwa kultury staje się coraz częściej przedmiotem zainteresowania prawników reprezentujących różne gałęzie prawa. Nie ulega wątpliwości, iż problematyka prawnej ochrony dziedzictwa kultury była przez lata podejmowana w zasadzie wyłącznie przez środowisko historyków sztuki, konserwatorów czy muzealników. Nowe realia prawne oraz społeczno-gospodarcze ujawniły wiele, dotąd nierozpoznanych bądź marginalizowanych, problemów związanych z ochroną dziedzictwa kultury, zwłaszcza jego materialnych komponentów, jakimi są zabytki. Przedstawione w numerze 89 „Przeglądu Prawa i Administracji” artykuły podejmują m.in. zagadnienie funkcjonujących w kraju baz danych obiektów skradzionych bądź nielegalnie wywiezionych z kraju.