Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły archiwalne

Tom 98 (2014): Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej

Wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego a działalność gospodarcza

  • Jan Gola
Przesłane
21 kwietnia 2015
Opublikowane
21-04-2015

Abstrakt

PERFORMING TASKS OF PUBLIC UTILITY BY LOCAL GOVERNMENT UNITS AND ECONOMIC ACTIVITY

The article presents arguments qualifying activities undertaken by local government units for public benefit as an economic activity. After studying the definition of public utility it was indicated that — basing on the Polish courts judicature — local government may be regarded as an entrepreneur conducting economic activity only within its own scope of tasks and only if they are related to engagement in the economic turnover. An issue of profit has been addressed, being considered as asecondary and supporting category. Title activity is characterized by specific legal regime, so as supporting function in the context of performance of the basic tasks of local government units.

Inne teksty tego samego autora