Tom 98 (2014): Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej

Opublikowane: 21-04-2015
Przedkładane opracowanie jest owocem kolejnej konferencji Zakładów Publicznego Prawa Gospodarczego: Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, która odbyła się w dniach 22–23 maja 2014 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Niniejsze pokłosie konferencyjne wpisuje się w trwającą od lat bliską współpracę poznańskiego oraz wrocławskiego środowiska naukowego, która została zainicjowaną przez Panią Profesor dr hab. Teresę Rabską i śp. Pana Prof. dr. hab. Adama Chełmońskiego. Tematyka współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej należy do nurtu badawczego doktryny publicznego prawa gospodarczego. Zawarte w publikacji opracowania o charakterze ogólnym i szczegółowym — przygotowane przez pracowników i doktorantów obydwu zakładów — są przejawem wymiany naukowej w zakresie istotnych teoretycznie i aplikacyjnie materii wiązanych z działalnością podmiotów publicznych i prywatnych na odcinku samorządowego sektora gospodarczego. Ze Wstępu
Karol Kiczka,

Wprowadzenie