• Współdziałanie gminy z podmiotami prywatnymi w zakresie działalności sportowej na gruncie Ustawy o gospodarce komunalnej i Ustawy o sporcie

Współdziałanie gminy z podmiotami prywatnymi w zakresie działalności sportowej na gruncie Ustawy o gospodarce komunalnej i Ustawy o sporcie

Piotr Soroka
Google Scholar Piotr Soroka
Publikacja:

Abstrakt

COOPERATION BETWEEN COMMUNES AND PRIVATE ENTITIES IN SPORTS ACTIVITY ON THE GROUNDS OF THE ACT ON MUNICIPAL SERVICES AND THE ACT ON SPORT

This paper focuses on the problem of cooperation between the local government on the lowest level and sport clubs. It explains how the local government can invest in or finance sport clubs on the ground of the Act on municipal services and the Act on sport. Both of these acts contain regulations which allow local governments to either aid or to perform actions in the field of sport. A very important question is whether such activities can be perceived as public utility activities.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.