Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły archiwalne

Tom 100 (2015): Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2

Historia Zakładu Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

  • Tomasz Bakalarz
Przesłane
20 stycznia 2016
Opublikowane
20-01-2016

Abstrakt

THE HISTORY OF THE DIVISION OF LABOUR LAW AT THE FACULTY OF LAW, ADMINISTRATION AND ECONOMICS OF THE UNIVERSITY OF WROCŁAW

This paper constitutes a  brief overview of the activities of the University of Wroclaw’s Labour Law Division, starting with its establishment in 1966. The author presents the organizational development, as well as synthetic characteristic of the Department’s research and educational activities.