Tom 100 (2015): Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2

Opublikowane: 20-08-2015
Wydanie setnego numeru Przeglądu Prawa i Administracji zbiega się z innym ważnym jubileuszem — siedemdziesiątą rocznicą powstania Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Ta wyjątkowa okoliczność wpłynęła na charakter niniejszej publikacji i stała się okazją do obszernej prezentacji badań prowadzonych przez przedstawicieli poszczególnych Instytutów, Katedr, Zakładów, Pracowni oraz innych jednostek organizacyjnych działających w ramach Wydziału. Teksty merytoryczne zostały poprzedzone informacjami o historii poszczególnych jednostek organizacyjnych. Ma to na celu oddanie hołdu i szacunku tym wszystkim, którzy zarówno w latach poprzednich, jak i obecnie swoją pracą przyczyniają się do podniesienia prestiżu Wydziału. Ze względu na swą dużą objętość niniejszy setny numer, w odróżnieniu od poprzednich, został wydany w dwóch częściach.
Mariusz Jabłoński,

Słowo wstępne

Urszula Kalina-Prasznic,

Zakład Polityki Gospodarczej

Aleksandra Budniak-Rogala, Michał Pyrz,

Sylwetki procesualistów

Monika Lewandowicz-Machnikowska,

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

Artur Ławniczak, Artur Preisner,

Katedra Prawa Konstytucyjnego — historia

Joanna Helios, Wioletta Jedlecka, Andrzej Bator,

Historia Katedry Teorii i Filozofii Prawa

Justyna Bazylińska-Nagler,

Szkoła Prawa Hiszpańskiego

Bożena Górna, Wioletta Zięba,

Biblioteka Wydziałowa