Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 100Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2

Published 20 sierpnia 2015

Issue description

Wydanie setnego numeru Przeglądu Prawa i Administracji zbiega się z innym ważnym jubileuszem — siedemdziesiątą rocznicą powstania Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Ta wyjątkowa okoliczność wpłynęła na charakter niniejszej publikacji i stała się okazją do obszernej prezentacji badań prowadzonych przez przedstawicieli poszczególnych Instytutów, Katedr, Zakładów, Pracowni oraz innych jednostek organizacyjnych działających w ramach Wydziału. Teksty merytoryczne zostały poprzedzone informacjami o historii poszczególnych jednostek organizacyjnych. Ma to na celu oddanie hołdu i szacunku tym wszystkim, którzy zarówno w latach poprzednich, jak i obecnie swoją pracą przyczyniają się do podniesienia prestiżu Wydziału. Ze względu na swą dużą objętość niniejszy setny numer, w odróżnieniu od poprzednich, został wydany w dwóch częściach.