• Zmiany w zakresie środków karnych o charakterze majątkowym — uwagi na tle nowelizacji z 2015 roku

Zmiany w zakresie środków karnych o charakterze majątkowym — uwagi na tle nowelizacji z 2015 roku

Anna Muszyńska
Google Scholar Anna Muszyńska
Publikacja:

Abstrakt

CHANGES IN TERMS OF PENAL MEASURES
OF A  PECUNIARY CHARACTER


The author analyses the changes in terms of penal measures of a  pecuniary character, including obligation of remedy, punitive damages, cash benefits. She evaluates the trend of changes as well as their usefulness in practice. In the article she also considers the competitiveness of those measures and relates it to the possibility of their joint ruling.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.