• Zakładowe układy zbiorowe pracy jako źródło prawa powszechnie obowiązującego — dylematy konstytucyjnoprawne

Zakładowe układy zbiorowe pracy jako źródło prawa powszechnie obowiązującego — dylematy konstytucyjnoprawne

Mariusz Jabłoński
Google Scholar Mariusz Jabłoński
Sylwia Jarosz-Żukowska
Google Scholar Sylwia Jarosz-Żukowska
Publikacja:

Abstrakt

COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENTS AS A  SOURCE OF UNIVERSALLY BINDING LAW — CONSTITUTIONAL LEGAL DILEMMAS

The subject of the considerations made in this study is the issue, not well-discussed yet in the literature of constitutional law, of the nature of collective bargaining agreements law as a  source of law in the sense adopted in the Constitution. The paper presents the arguments in favour of the thesis according to which those acts collective bargaining agreements should be considered as a  source of universally binding law. At the same time the authors present the opposite views, combining their arguments with a  thorough discussion on the judiciary of the Constitutional Court, Supreme Court and administrative courts.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.