Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły archiwalne

Tom 100 (2015): Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2

Wybrane aspekty zakazu prowadzenia pojazdów orzekanego jako środek probacyjny

  • Katarzyna Łucarz
Przesłane
20 stycznia 2016
Opublikowane
20-01-2016

Abstrakt

SELECTED ASPECTS OF THE DRIVING BAN ADJUDICATED AS A PROBATION MEASURE

The article presents the driving ban adjudicated on the basics of Art. 67 § 3 of the Penal Code. This measure is distinguished by the fact that it is always optional, and can be adjudicated only for two years. It concerns the cases of perpetrators who are involved in traffic and committed specific traffic offenses. Failure to comply with the ban can bring, in accordance with Art. 68 § 2 of the Penal Code, a  conditionally discharged procedure. The matter of controversy is the nature of the legal ban on driving with a  conditional discharge. In the author’s opinion the ban on driving with a  conditional discharge is a  probation measure associated with submission to probation.