• Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą akcesoryjną w społecznej gospodarce rynkowej a prawo własności

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą akcesoryjną w społecznej gospodarce rynkowej a prawo własności

Tadeusz Kocowski
Google Scholar Tadeusz Kocowski
Publikacja:

Abstrakt

ENTREPRENEURS CONDUCTING ACCESSORY BUSINESSIN THE SOCIAL MARKET ECONOMY — OWNERSHIP

Economic entities conducting accessory economic activity play an increasing role in the market. Their situation differs from that of the typical entrepreneurs. There are no special regulations for this type of activity. They occupy aposition between the public and private sector. It is a question about the public property because the ownership transfer is a base of distinguishing sectors in the economy.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.