Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 103Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza

Published 6 lipca 2016

Issue description

Publikacja Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały — sądy — wolność gospodarcza jest pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się 20 marca 2015 r. na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zamysłem konferencji było doprowadzenie do spotkania prawników i ekonomistów wrocławskiego środowiska naukowego. Bez mała trzydzieści artykułów wygłoszonych podczas konferencji pomieszczono w tym tomie w częściach: Państwo — społeczna gospodarka rynkowa, Przedsiębiorca a społeczna gospodarka rynkowa, Społeczna gospodarka rynkowa — studium przypadku, celem dokonania prezentacji poglądów i opinii dotyczących obecnego stanu naszej gospodarki oraz uwarunkowań prawnych i ekonomicznych, w jakich znajduje się przedsiębiorca.