Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły archiwalne

Tom 103 (2015): Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza

Zapobieganie patologii korupcji w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa oraz  spółkami samorządowymi — wybrane zagadnienia

  • Jan Gola
Przesłane
6 lipca 2016
Opublikowane
06-07-2016

Abstrakt

PREVENTING PATHOLOGY OF CORRUPTION IN THE MANAGEMENT OF STATE-OWNED COMPANIES AND LOCAL GOVERNMENTCOMPANIES — SELECTED ISSUES

The phenomenon of corruption is one of the biggest threats to the functioning of modern national and international entities. With significant intensification it is able to distort the democratic mechanisms of governance, or eliminate free and fair competition in business. The article discusses the anti-corruption measures concerning the operation of public companies. Both private and public restrictions take the form of statutory prohibitions connected with various sanctions. Together they constitute aset of regulations, one of whose main functions is to prevent the pathology of corruption.