• SPZOZ jako przedsiębiorca w prawie podatkowym — refleksja w świetle orzecznictwa

SPZOZ jako przedsiębiorca w prawie podatkowym — refleksja w świetle orzecznictwa

Michał Raduła
Google Scholar Michał Raduła
Publikacja:

Abstrakt

“SPZOZ” AS AN ENTREPRENEUR IN TAX LAW

The article presents the jurisprudence of the administrative courts in the case of an entrepreneur status of “SPZOZ” in tax law. Healthcare Institutions Law implemented asolution which assumes that an “SPZOZ” is not an entrepreneur. The question is whether the administrative courts properly interpret the regulation that an “SPZOZ” is not an entrepreneur in tax law.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.