Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

OCHRONA PRAW JEDNOSTKI W UE

Tom 107 (2016): Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego

Social benefits only for selected EU citizens? An overview of judgments concerning the citizenship of the European Union and access to national welfare benefits taking into account the latest rulings of the ECJ

  • Anna Dzierżanowska-Łuczyn
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.107.4
Przesłane
4 kwietnia 2017
Opublikowane
04-04-2017

Abstrakt

ŚWIADCZENIA SOCJALNE TYLKO DLA WYBRANYCH OBYWATELI UE? PRZEGLĄD ORZECZEŃ DOTYCZĄCYCH OBYWATELSTWA UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ DOSTĘPU DO KRAJOWYCH ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH WYROKÓW TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI

Niniejszy artykuł obejmuje przegląd przełomowych momentów w trakcie rozwoju obywatelstwa Unii Europejskiej do roku 2013, a także ostatnich zmian w tym procesie od 2014 roku, zwłaszcza w odniesieniu do praw socjalnych. Pierwsza część artykułu skupia się na korzeniach obywatelstwa UE oraz przełomowym w tej dziedzinie orzecznictwie, m.in. dotyczącym spraw Sala, Grzelczyk oraz Baumbast. Następnie — w drugiej jego części — autorka, przedstawiając najnowsze orzecznictwo TSUE dotyczące współczesnego rozumienia obywatelstwa w sprawach Dano, Alimanovic, García-Nieto oraz Komisja/Zjednoczone Królestwo, rozważa zasadność określenia Unii Europejskiej mianem „unii socjalnej” oraz podejmuje dyskusję, czy unia ta wraz z najnowszym orzecznictwem dobiegła końca.