• Tom 107 (2016): Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego

Tom 107 (2016): Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego

OCHRONA PRAW JEDNOSTKI W UE

Prawo do prywatności osób prawnych podczas kontroli przedsiębiorstwa dokonywanej przez Komisję Europejską
Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 11 - 25
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.107.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wobec zjawiska „turystyki socjalnej”
Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 27 - 52
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.107.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Stosowanie unijnych przepisów o transgranicznych zagrożeniach dla zdrowia a ochrona danych osobowych w UE
Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 53 - 81
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.107.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Social benefits only for selected EU citizens? An overview of judgments concerning the citizenship of the European Union and access to national welfare benefits taking into account the latest rulings of the ECJ
Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 83 - 95
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.107.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Public services as fundamental rights of European citizens in times of crises
Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 97 - 116
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.107.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Direct effect of the European Union’s mixed agreements and the rights of individuals
Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 117 - 127
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.107.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Fundamental rights protection in the context of mass surveillance in the European Union
Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 129 - 143
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.107.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo do dobrej administracji — w kierunku upraszczania języka urzędowego w Polsce i w Czechach
Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 145 - 163
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.107.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
The Rule of Law in the European Union — is there a common definition?
Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 165 - 179
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.107.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Tarcza Prywatności UE–USA po kolizji w „bezpiecznej przystani”. Zakres ochrony prywatności po wyroku w sprawie C-362/14 Schrems
Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 181 - 193
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.107.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Notariusz jako organ ochrony prawnej w świetle prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej
Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 195 - 209
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.107.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rozporządzenie eIDAS — nowe ramy prawne w zakresie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w Unii Europejskiej
Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 211 - 225
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.107.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Książka jako przedmiot realizacji wartości kulturowych w Unii Europejskiej
Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 227 - 242
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.107.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
The concept of a Union based on the Rule of Law as a legal argument before the Court of Justice of the European Union
Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 243 - 260
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.107.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Swoboda przemieszczania się studentów w Unii Europejskiej — prawo dostępu do szkolnictwa wyższego i stypendiów w kontekście transnarodowym
Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 261 - 290
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.107.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

STANDARDY OCHRONY PRAW JEDNOSTKI W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM

Pozyskiwanie informacji publicznej przez dziennikarza
Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 293 - 308
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.107.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Konstytucyjna wolność pracy
Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 309 - 333
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.107.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Koncepcja tożsamości konstytucyjnej: wymiar indywidualny, relatywny oraz zbiorowy
Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 335 - 357
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.107.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawa człowieka a „śmierć Boga”
Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 359 - 374
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.107.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o obowiązku udzielania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczeń poza zakresem swojej specjalizacji
Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 375 - 387
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.107.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF