Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 107Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego

Published 4 kwietnia 2017

Issue description

Tom 107 PPiA ma charakter tematyczny i poświęcony jest w całości problematyce ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej, tj. zapewnieniu poszanowania uprawnień przyznanych jednostkom na mocy prawa Unii. Problematyka ta jest bardzo złożona, co wynika z wielopoziomowej struktury unijnego środowiska prawnego, w którym funkcjonują normy przyjęte nie tylko przez instytucje UE, lecz także na poziomie krajowym, w tym konstytucyjnym. Z tej przyczyny w systemach prawnych państw członkowskich, w tym Polski, ujawniają się liczne odrębności, które wymagają ujednolicenia w imię zapewnienia spójnego systemu prawnego w Unii. Przedstawione opracowanie podejmuje te zagadnienia przez pryzmat najbardziej aktualnych problemów prawa UE, które mają wpływ na prawną sytuację osób fizycznych i prawnych w skali całej Unii. Przedstawiona publikacja powstała w ramach prac Centrum Doskonałości Jeana Monneta (Center of Excellence of Jean Monnet — CEJM) utworzonego na mocy decyzji Komisji Europejskiej na Uniwersytecie Wrocławskim przy Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii. Domeną działalności CEJM są studia i badania nad prawem UE i, jak dotąd, jest to pierwsza i jedyna tego typu jednostka utworzona w Polsce w tej dyscyplinie. Pozostaje wyrazić nadzieję, że przedstawiona publikacja spotka się z zainteresowaniem Czytelników, pracowników naukowych i praktyków prawa.

OCHRONA PRAW JEDNOSTKI W UE