Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

OCHRONA PRAW JEDNOSTKI W UE

Tom 107 (2016): Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego

The Rule of Law in the European Union — is there a common definition?

  • Krystyna Kowalik-Bańczyk
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.107.9
Przesłane
4 kwietnia 2017
Opublikowane
04-04-2017

Abstrakt

PAŃSTWO PRAWA W UNII EUROPEJSKIEJ — CZY ISTNIEJE WSPÓLNA DEFINICJA?

Tematem opracowania jest problematyka ochrony zasady państwa prawa w prawie Unii Europejskiej. Przedstawione zostały zarówno rozważania teoretyczne nad samym pojęciem zasady państwa prawa w Unii Europejskiej, jak i aktualne tendencje, by do tej zasady sięgać w związku z rozwojem sytuacji politycznej w niektórych państwach członkowskich UE.