Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

OCHRONA PRAW JEDNOSTKI W UE

Tom 107 (2016): Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego

Fundamental rights protection in the context of mass surveillance in the European Union

  • Agnieszka Grzelak
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.107.7
Przesłane
4 kwietnia 2017
Opublikowane
04-04-2017

Abstrakt

OCHRONA PRAW PODSTAWOWYCH W KONTEKŚCIE MASOWEJ INWIGILACJI W UNII EUROPEJSKIEJ

Artykuł dotyczy kwestii problematyki „masowej inwigilacji” i potencjalnego naruszenia praw podstawowych przez programy wprowadzające tę praktykę. W artykule wyjaśnia się wstępnie samo pojęcie, a także odróżnia je od inwigilacji skierowanej wobec konkretnej osoby w związku z prowadzonym postępowaniem. Celem artykułu jest zarysowanie problemu relacji między obowiązkiem państw związanym z kwestią zapewnienia bezpieczeństwa narodowego a koniecznością ochrony praw podstawowych. Podkreśla się, że powoływanie się na względy ochrony bezpieczeństwa narodowego nie w każdym przypadku mogą uzasadniać ingerencję w prawa jednostki, a także że nie oznacza to możliwości niestosowania zasad wynikających z prawa Unii Europejskiej czy dorobku prawnego Rady Europy. Podstawowym prawem, o którym mowa w artykule, jest prawo do prywatności, ale wskazane są również inne prawa, mogące być potencjalnie naruszane przez programy masowej inwigilacji.