• Public services as fundamental rights of European citizens in times of crises

Public services as fundamental rights of European citizens in times of crises

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.107.5
Petra Ferk
Google Scholar Petra Ferk
Publikacja:

Abstrakt

USŁUGI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ JAKO PRAWA PODSTAWOWE OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ W DOBIE KRYZYSU

Autorka analizuje problem z zakresu prawa Unii Europejskiej, który dotyczy przestrzegania praw podstawowych przysługujących obywatelom Unii Europejskiej w związku ze świadczeniem usług użyteczności publicznej. Obecnie, w dobie kryzysu, instytucje unijne są szczególnie zobowiązane, by w większym stopniu skupić swoją uwagę na prawach podstawowych oraz roli i znaczeniu systemu usług użyteczności dla ich poszanowania. Co więcej, usługi publiczne powinny być postrzegane jako jeden z fi larów, na których opiera się integracja europejska, wzmacniając legitymizację władzy w UE, podobnie jak ma to miejsce w państwach członkowskich, zgodnie z teorią, że rządzący są tylko pracownikami usług publicznych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.