Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły archiwalne

Tom 108 (2017): Prawna ochrona zwierząt

Podstawowe formy prawne działania administracji publicznej na rzecz ochrony zwierząt

  • Wioletta Jedlecka
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.108.5
Przesłane
26 czerwca 2017
Opublikowane
26-06-2017

Abstrakt

BASIC LEGAL FORMS OF ACTION OF THE PUBLIC ADMINISTRATION FOR THE PROTECTION OF ANIMALS

In the protection of animals an administrative act in the form of the administrative decision is adominating legal form of action of public administration. Acts of the local law play an important role. For example, catching homeless animals takes place only based on the resolution of the commune council. Rarely are used other legal forms of action of the public administration, like material-technical activity, social-organizational activity or civil law agreements.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>