• Tom 108 (2017): Prawna ochrona zwierząt

Tom 108 (2017): Prawna ochrona zwierząt

Znęcanie nad zwierzęciem w doktrynie prawa karnego i w orzecznictwie sądowym — kilka uwag tytułem wstępu do rozważań o prawnej ochronie zwierząt
Prawna ochrona zwierząt, Strony 9 - 16
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.108.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Niech zwierzęta mają prawa!” Monitoring ścigania oraz karania sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom
Prawna ochrona zwierząt, Strony 17 - 30
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.108.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Okrucieństwo wobec zwierząt z punktu widzenia psychologii i filozofii — zarys problemu
Prawna ochrona zwierząt, Strony 31 - 44
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.108.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Praktyczny wymiar instytucji czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi
Prawna ochrona zwierząt, Strony 45 - 55
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.108.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Podstawowe formy prawne działania administracji publicznej na rzecz ochrony zwierząt
Prawna ochrona zwierząt, Strony 57 - 72
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.108.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dlaczego potrzebujemy nowej ustawy o humanitarnej ochronie zwierząt?
Prawna ochrona zwierząt, Strony 73 - 85
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.108.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Hodowla rasowych psów i kotów a ochrona zwierząt — analiza polskich rozwiązań prawnych
Prawna ochrona zwierząt, Strony 87 - 101
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.108.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O zabijaniu — uśmiercanie zwierząt przeznaczonych do celów gospodarczych w świetle przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 oraz regulacji krajowych
Prawna ochrona zwierząt, Strony 103 - 113
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.108.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rys historyczny prawnych aspektów ochrony weterynaryjnej zwierząt w Polsce
Prawna ochrona zwierząt, Strony 115 - 125
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.108.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rola deontologii weterynaryjnej w ochronie zwierząt i ich praw
Prawna ochrona zwierząt, Strony 127 - 139
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.108.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Etyczne i prawne aspekty dopuszczalności przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach
Prawna ochrona zwierząt, Strony 141 - 156
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.108.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Analiza regulacji prawnych w zakresie wykorzystania GMO
Prawna ochrona zwierząt, Strony 157 - 168
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.108.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF