Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły archiwalne

Tom 112 (2018)

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez jednego z dwóch wspólników w kontekście problematyki przejęcia majątku na podstawie art. 66 k.s.h.

  • Marcin Jagodziński
  • Agnieszka Guzewicz
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.112.5
Przesłane
2 sierpnia 2018
Opublikowane
02-08-2018

Abstrakt

TERMINATION OF THE ARTICLES OF REGISTERED PARTNERSHIP BY ONE OF THE TWO PARTNERS IN CONTEXT OF THE ISSUE OF OVERTAKING OF ASSETS ON THE BASIS OF ARTICLE 66 OF COMMERCIAL COMPANIES CODE

Institution of termination of the articles of registered partnership by one of two partners in context of overtaking of assets on the basis of Article 66 of Commercial Companies Code deals with issues of partnerships. The analysis of special kind of lawsuit, aiming at taking over the assets of the partnership by one of the partners with the obligation to settle with the withdrawing partner, leaves no doubt that many relevant aspects have not been decided de lege lata. Practice of business transactions shows that it is necessary to present de lege ferenda postulates.