• W siedemdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Leona Kieresa