• Tom 114 (2018): Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa

Tom 114 (2018): Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa

W siedemdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Leona Kieresa
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 13 - 15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
List gratulacyjny Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 17 - 17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
List gratulacyjny Prezydenta Wrocławia
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 19 - 19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
List gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 21 - 21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
List gratulacyjny Rektora-Seniora Uniwersytetu Wrocławskiego
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 23 - 24
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
List gratulacyjny Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 25 - 26
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
List gratulacyjny Kierownika-Seniora Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 27 - 28
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wykaz najważniejszych publikacji Profesora Leona Kieresa
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 29 - 40
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

PRAWORZĄDNOŚĆ

Domniemanie prawidłowości milczącego załatwienia sprawy
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 45 - 58
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Związek między zasadą równości a zasadą sprawiedliwości społecznej w polskiej Konstytucji i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Próba spojrzenia ogólnego
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 59 - 69
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problem samodzielności organu administracyjnego w świetle idei państwa prawnego
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 71 - 75
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Fakty oraz ich ocena jako przedmiot materialnoprawnych domniemań w procesie karnym
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 77 - 94
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Akty instrumentalizacji prawa i ich granice
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 95 - 106
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Obowiązek wdrożenia procedur antykorupcyjnych — uwagi na tle propozycji zawartych w projekcie ustawy o jawności życia publicznego
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 107 - 120
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawne formy podejmowania i prowadzenia działalności leczniczej jako element systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wybrane aspekty
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 121 - 138
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Meandry praworządności na przykładzie orzekania w sprawie zasiłku celowego z tytułu poniesienia strat w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 139 - 148
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo administracyjne prywatne. Propozycja nowego terminu w siatce pojęciowej polskiego prawa administracyjnego
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 149 - 165
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Organizacja oraz finansowanie publicznego radia i telewizji w Republice Federalnej Niemiec
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 167 - 184
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Osiąganie efektu innowacyjności przy realizacji zadań publicznych w ramach umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 185 - 194
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Stosowanie prawa a kontrola jego konstytucyjności zdania odrębne Profesora Leona Kieresa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 195 - 205
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Skreślenie ucznia z listy uczniów a obowiązek szkolny
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 207 - 217
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Z zagadnień komparatystyki prawniczej
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 219 - 234
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Minirefleksje nad maksikwestiami, czyli o aksjologicznych aspektach praworządności
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 235 - 253
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Ucywilnianie” dotychczasowych stosunków służbowych funkcjonariuszy celnych w związku z reformą administracji celno-skarbowej — w kontekście zasady praworządności
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 255 - 268
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O zmieniającej się roli polskich uczelni w obszarze studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 269 - 276
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

DECENTRALIZACJA

Podmioty gminne w prawie zamówień publicznych
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 281 - 290
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przepisy ograniczające konkurencję w aktach prawa miejscowego
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 291 - 302
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Geneza konstrukcji nadzoru nad samorządem terytorialnym w departamencie we Francji
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 303 - 310
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Z teorii i praktyki samorządu terytorialnego
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 311 - 326
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Europejskie wpływy na funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 327 - 350
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.22
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kształtowanie się koncepcji związku metropolitalnego w Polsce po 1990 roku
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 351 - 369
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.23
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wpływ nowych zasad zarządzania mieniem państwowym na kształt rady nadzorczej i zarządu spółki komunalnej
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 371 - 385
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.24
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wyzwania legislacyjne w zakresie zarządzania obszarami metropolitalnymi w Polsce
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 387 - 409
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.25
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Działalność gospodarcza poddana reglamentacji w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (na przykładzie prowadzenia gier hazardowych)
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 413 - 429
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.26
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag na temat przepisów ogólnych projektu ustawy Prawo przedsiębiorców
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 431 - 446
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.27
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Struktura prawna nadzoru nad regulowaną działalnością gospodarczą
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 447 - 460
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.28
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pomoc publiczna dla portów lotniczych na przykładzie portu lotniczego Gdynia-Kosakowo
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 461 - 474
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.29
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uchwała zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej sprzeczna z ustawą
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 475 - 487
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.30
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prewencja w obszarze aktów kwalifikujących w działalności gospodarczej
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 489 - 497
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.31
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wolność prowadzenia działalności gospodarczej w świetle art. 16 Karty praw podstawowych — wybrane problemy
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 499 - 510
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.32
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w zamówieniach publicznych. Kilka propozycji de lege ferenda
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 511 - 532
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.33
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Brak decyzji uprawniającej a ważność umowy w działalności gospodarczej (obszar zamówień publicznych)
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 533 - 546
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.34
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kierunki rozwoju nauki publicznego prawa gospodarczego z perspektywy instytucji i wartości konstytucyjnych
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 547 - 557
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.35
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Koncepcja prawa interwencjonizmu
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 559 - 568
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.36
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nadużycie pozycji dominującej przez wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie konkurencji Unii Europejskiej
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 569 - 580
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.37
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O symbiozie prawa antymonopolowego i demokracji
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 581 - 592
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.38
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nowe procedury publicznego prawa gospodarczego. Problem gwarancji procesowych dla podmiotów działalności gospodarczej
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 593 - 608
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.39
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Aksjologia i prawo przekształceń własnościowych w gospodarce
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 609 - 621
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.40
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Skutki prawne kontroli przedsiębiorcy prowadzonej z naruszeniem zasad kontroli
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 623 - 636
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.41
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o obiektywizacji gospodarczych praw podstawowych
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 637 - 650
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.42
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Milczenie administracji publicznej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 651 - 664
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.43
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka refleksji na temat problematyki wkładów do spółki jawnej
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 665 - 673
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.44
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o regulacji prawnej przedsiębiorczości w późnym średniowieczu
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 675 - 691
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.45
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF