Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

PRAWORZĄDNOŚĆ

Tom 114 (2018): Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa

Obowiązek wdrożenia procedur antykorupcyjnych — uwagi na tle propozycji zawartych w projekcie ustawy o jawności życia publicznego

  • Mariusz Jabłoński
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.6
Przesłane
10 sierpnia 2018
Opublikowane
10-08-2018

Abstrakt

OBLIGATION TO IMPLEMENT ANTI-CORRUPTION PROCEDURES — COMMENTS ON THE PROPOSALS INCLUDED IN THE DRAFT LAW ON TRANSPARENCY OF PUBLIC LIFE

The fundamental issue raised in this elaboration comes down to a trial of defining the character and content of the specificities of the identify the draft law on transparency of public life, in the regulation on internal anti-corruption procedures. There were analysed the responsibilities relating to the preparation and implementation of appropriate procedures, including the obligation to prepare the required documents.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>