• Obowiązek wdrożenia procedur antykorupcyjnych — uwagi na tle propozycji zawartych w projekcie ustawy o jawności życia publicznego

Obowiązek wdrożenia procedur antykorupcyjnych — uwagi na tle propozycji zawartych w projekcie ustawy o jawności życia publicznego

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.6
Mariusz Jabłoński
Google Scholar Mariusz Jabłoński
Publikacja:

Abstrakt

OBLIGATION TO IMPLEMENT ANTI-CORRUPTION PROCEDURES — COMMENTS ON THE PROPOSALS INCLUDED IN THE DRAFT LAW ON TRANSPARENCY OF PUBLIC LIFE

The fundamental issue raised in this elaboration comes down to a trial of defining the character and content of the specificities of the identify the draft law on transparency of public life, in the regulation on internal anti-corruption procedures. There were analysed the responsibilities relating to the preparation and implementation of appropriate procedures, including the obligation to prepare the required documents.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.