• List gratulacyjny Marszałka Województwa Dolnośląskiego