• List gratulacyjny Rektora-Seniora Uniwersytetu Wrocławskiego